سیسکو پرایم

سیسکو پرایم

راهکارهای شبکه سیسکو پرایم

امروزه تغییرات پرسرعت در بستر شبکه به امری طبیعی تبدیل شده است. همچنین گسترش تجهیزات موبایل، فراگیر شدن voice و video ، بسترهای کلود و مجازی سازی در دیتاسنتر و غیره شبکه های پیشرفته را با چالش های جدیدی روبرو ساخته است. برای پاسخگویی بع این چالش ها نیاز است که visibility برروی شبکه ها و برنامه های کاربردی افزایش یابد تا عملیات عیب یابی سریعتر از پیش انجام شود ، پیکربندی ها و مدیریت منابع و تجهیزات آسان تر شود تا کسب و کار سازمان ها انعطاف پذیر و چابک تر شود و همچنین هزینه های عملیاتی و نگه داری به حداقل برسد.

شبکه سیسکو پرایم یک روش مقرون بصرفه برای مدیریت و ایرادیابی شبکه ها میباشد. راهکار پرایم سیسکو به سازمان های پیشرفته کمک میکند تا دردسرهای مدیریت تجهیزات را کاهش داده و سرویس های خود را با بیشترین بازده در اختیار مشتریان خود قرار دهند. این روش از تمامی تجهیزات فیزیکی و اجزای مجازی شبکه ها پشتیبانی میکند.

در بین این راهکارها میتوان از دو محصول قدرتمند Cisco Prime Infrastructure و Cisco Prime vNAM نام برد.

مزایای سیسکو پرایم برای کسب و کارها

پیاده سازی راهکار Cisco Prime قابلیت های زیر را برای شبکه بارمغان خواهد آورد:


مشتریان میتوانند برای اطلاع از نحوه سفارش گذاری و تهیه انواع لایسنس سیسکو با کارشناسان بازرگانی شرکت افزار پرداز هوشمند سورنا ارتباط برقرار کنند.

قابلیت های سیسکو پرایم

مشتریان میتوانند با استفاده از محصولات پرایم سیسکو از مزایای زیر بهره مند شوند:

Part Number Description Official Price Our Price Discount Price
R-PI31-SW-K9

Prime Infrastructure 3.1 Software Cisco Prime Infrastructure

$ 25
$ 5
-80% View More
R-MGMT3X-N-K9

Cisco Ent MGMT: Lic For Prime Infrastructure 3.x Cisco Prime Infrastructure

$ 0
$ --
View More
R-PI30-SW-K9

Prime Infrastructure 3.0 Software Cisco Prime Infrastructure

$ 25
$ 5
-80% View More
R-PI33-SW-K9

Prime Infrastructure 3.3 Software Cisco Prime Infrastructure

$ 25
$ 5
-80% View More
R-PI35-SW-K9

Prime Infrastructure 3.5 Software Cisco Prime Infrastructure

$ 25
$ 5
-80% View More
R-PI32F-SW-K9

Prime Infrastructure 3.2 Software FIPS Cisco Prime Infrastructure

$ 25
$ 5
-80% View More
R-PI34-SW-K9

Prime Infrastructure 3.4 Software Cisco Prime Infrastructure

$ 25
$ 5
-80% View More
R-PI38-SW-K9

Prime Infrastructure 3.8 Software Cisco Prime Infrastructure

$ 25
$ 5
-80% View More
R-PI32-SW-K9

Prime Infrastructure 3.2 Software Cisco Prime Infrastructure

$ 25
$ 5
-80% View More
L-MGMT3X-ISR1-K9

Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS , 1 ISR1K Cisco Prime Infrastructure

$ 105
$ 21
-80% View More
R-PI36-SW-K9

Prime Infrastructure 3.6 Software Cisco Prime Infrastructure

$ 25
$ 5
-80% View More
R-PI37-SW-K9

Prime Infrastructure 3.7 Software Cisco Prime Infrastructure

$ 25
$ 5
-80% View More
L-MGMT3X-ISR3-K9

Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS , 1 ISR3K Cisco Prime Infrastructure

$ 210
$ 42
-80% View More
L-MGMT3X-ISR2-K9

Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS , 1 ISR2K Cisco Prime Infrastructure

$ 210
$ 42
-80% View More
L-MGMT3X-GW

Cisco Ent MGMT: PI 3.x Plug-&-Play Gateway RTU Lic Cisco Prime Infrastructure

$ 5750
$ 1150
-80% View More
L-MGMT3X-N2K-K9

Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS Lic, 1 Nexus 2K (FEX) Cisco Prime Infrastructure

$ 210
$ 42
-80% View More
L-MGMT3X-ISR4-K9

Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS , 1 ISR4K Cisco Prime Infrastructure

$ 210
$ 42
-80% View More
L-MGMT3X-N-CL

Cisco Ent MGMT: PI 3.x Collector Lic, 1 Server Cisco Prime Infrastructure

$ 19995
$ 3999
-80% View More
L-MGMT3X-ASR1K9

Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS , 1 ASR1K Cisco Prime Infrastructure

$ 315
$ 63
-80% View More
L-MGMT3X-MSP-1

Cisco Ent MGMT: PI 3.x Multicustomer ? 1 Customer RTU Cisco Prime Infrastructure

$ 90
$ 18
-80% View More
L-MGMT3X-UV-K9

Cisco Ent MGMT: PI 3.x UCS VM MGMT Lic, 1 Srv Cisco Prime Infrastructure

$ 495
$ 99
-80% View More
L-MGMT3X-OPRCTR-B

Cisco Ent MGMT: PI 3.x Oper Cntr, BASE Lic Cisco Prime Infrastructure

$ 95
$ 19
-80% View More
L-MGMT3X-OPRCTR-1

Cisco Ent MGMT: PI 3.x Oper Cntr, 1 Srv Lic Cisco Prime Infrastructure

$ 19995
$ 3999
-80% View More
L-MGMT3X-US-K9

Cisco Ent MGMT: PI 3.x UCS Server MGMT Lic, 1 Srv Cisco Prime Infrastructure

$ 495
$ 99
-80% View More
L-MGMT3X-AP-K9

Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS , 1 AP Cisco Prime Infrastructure

$ 105
$ 21
-80% View More
L-MGMT3X-HA

Cisco Ent MGMT: PI 3.x, APIC-EM (if applic), H/A Lic Cisco Prime Infrastructure

$ 2995
$ 599
-80% View More
L-MGMT3X-N6K-K9

Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS Lic, 1 Nexus 6K Cisco Prime Infrastructure

$ 735
$ 147
-80% View More
L-MGMT3X-US-UV-K9

Cisco Ent MGMT: PI 3.x UCS Serv & VM MGMT Lic, 1 Srv Cisco Prime Infrastructure

$ 990
$ 198
-80% View More
L-MGMT3X-N3K-K9

Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS Lic, 1 Nexus 3K Cisco Prime Infrastructure

$ 525
$ 105
-80% View More
L-MGMT3X-N93XX-K9

Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS Lic, 1 Nexus 93XX Cisco Prime Infrastructure

$ 735
$ 147
-80% View More
L-MGMT3X-APICBASE

Cisco Ent MGMT: APIC EM Platform Base License Cisco Prime Infrastructure

$ 0
$ --
View More
L-MGMT3X-PI-BASE

Cisco Ent MGMT: PI 3.x Platform Base Lic Cisco Prime Infrastructure

$ 95
$ 19
-80% View More
L-MGMT3X-4K-K9

Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS , 1 Cat 4K Cisco Prime Infrastructure

$ 210
$ 42
-80% View More
L-MGMT3X-3K-K9

Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS , 1 Cat 3K Cisco Prime Infrastructure

$ 105
$ 21
-80% View More
L-MGMT3X-6K-K9

Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS , 1 Cat 6K Cisco Prime Infrastructure

$ 315
$ 63
-80% View More
L-MGMT3X-2K-K9

Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS & APIC-EM Lic, 1 Cat 2K Cisco Prime Infrastructure

$ 105
$ 21
-80% View More
L-MGMT3X-N9K-K9

Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS Lic, 1 Nexus 9K Cisco Prime Infrastructure

$ 1470
$ 294
-80% View More
L-MGMT3X-CM-1

Cisco Ent MGMT: PI 3.x Compliance Lic, 1 Device Cisco Prime Infrastructure

$ 26
$ 5.2
-80% View More
L-MGMT3X-ASR9K

Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS , 1 ASR9K Cisco Prime Infrastructure

$ 945
$ 189
-80% View More
L-MGMT3X-ASR9H

Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS, 1 ASR9xx. Cisco Prime Infrastructure

$ 315
$ 63
-80% View More
L-MGMT3X-N7K-K9

Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS Lic, 1 Nexus 7K Cisco Prime Infrastructure

$ 1470
$ 294
-80% View More
L-MGMT3X-CSR1-K9

Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS, 1 CSR1K Cisco Prime Infrastructure

$ 105
$ 21
-80% View More
L-MGMT3X-AP-HV-K9

Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS , 1AP, Min 2.5K Cisco Prime Infrastructure

$ 52.5
$ 10.5
-80% View More
L-MGMT3X-TKN-K9

Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS , 1 Token Cisco Prime Infrastructure

$ 105
$ 21
-80% View More
L-MGMT3X-800SR-K9

Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS , 1 800Ser RTR Cisco Prime Infrastructure

$ 105
$ 21
-80% View More
L-MGMT3X-93XX-K9

Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS,1 Cat 93xx Cisco Prime Infrastructure

$ 105
$ 21
-80% View More
A9XX-PWR-CBL-MGMT

ASR 9XX Power Cable Management Guide Cisco Prime Infrastructure

$ 762
$ 152.4
-80% View More
FPR2K-CBL-MGM

Firepower 2000 Cable Mgmt Brackets Cisco Prime Infrastructure

$ 432
$ 86.4
-80% View More
L-MGMT3X-MDS-K9

Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS Lic, 1 Nexus MSD Cisco Prime Infrastructure

$ 735
$ 147
-80% View More
FPR2K-CBL-MGMT

Firepower 2000 Cable Mgmt Brackets Cisco Prime Infrastructure

$ 395
$ 79
-80% View More
A9XX-TOP-CBL-MGMT

ASR 9XX Top Cable/Fiber Management Guide Cisco Prime Infrastructure

$ 1125
$ 225
-80% View More
FPR2K-CBL-MGMT-RF

Firepower 2000 Cable Mgmt Brackets REMANUFACTURED Cisco Prime Infrastructure

$ 249.72
$ 49.94
-80% View More
L-MGMT3X-94XX-K9

Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS,1 Cat 94xx Cisco Prime Infrastructure

$ 210
$ 42
-80% View More
L-MGMT3X-95XX-K9

Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS,1 Cat 95xx Cisco Prime Infrastructure

$ 315
$ 63
-80% View More
L-MGMT3X-1K-K9

Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS, 1 Cat 1K Cisco Prime Infrastructure

$ 105
$ 21
-80% View More
L-MGMT3X-92XX-K9

Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS, 1 Cat 9200 Switch Cisco Prime Infrastructure

$ 105
$ 21
-80% View More
L-MGMT3X-96XX-K9

Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS, 1 Cat 9600 Switch Cisco Prime Infrastructure

$ 315
$ 63
-80% View More
FPR1K-CBL-MGMT

Cisco Firepower 1k Series Cable Mgmt Brackets 1120/1140 Cisco Prime Infrastructure

$ 395
$ 79
-80% View More
FPR4K-CBL-MGMT

Firepower 4000 Cable Mgmt Brackets Cisco Prime Infrastructure

$ 395
$ 79
-80% View More