نرم افزار BIG-IP APM

نرم افزار BIG-IP APM

نرم افزار BIG-IP Access Policy Manager (APM)

نرم افزار F5 BIG-IP Access Policy Manager (APM) قادر به مدیریت و جلوگیری از دسترسی های غیر مجاز در انواع تجهیزات و سرویس ها در سطح شبکه میباشد . F5 BIG-IP Access Policy Manager (APM) با قابلیت جلوگیری از نشر انواع بدافزار،اسکریپت های آلوده ، شناسایی آسیب پذیری ها ، جلوگیری از دسترسی های غیر مجاز ، سیستم احراز هویت یکپارچه در انواع سرویس ها ، نرم افزار ها و مانیتورینگ لحظه ای دسترسی ها سبب ایمن سازی شبکه و آگاه سازی مدیران از انواع فعالیت ها و تهدیدات در انواع شبکه ها شده و از بروز انواع مشکلات امنیتی در سازمان ها جلوگیری میکند.

ویژگی های نرم افزار F5 BIG-IP Access Policy Manager (APM)

این نرم افزار با مدیریت یکپارچه سطح دسترسی ها در شبکه و با کنترل ترافیک ها در شبکه سبب تسهیل فرایند های ورود کاربران و مدیریت ترافیک ها، دسترسی ها و غیره میشود. از ویژگی های بارز این نرم افزار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

لایسنس نرم افزار F5 BIG-IP Access Policy Manager (APM)

نرم افزار F5 BIG-IP Access Policy Manager (APM) جهت استفاده از تمامی ویژگی ها به صورت دائمی تنها نیاز به فعال سازی یک لایسنس F5 BIG-IP Access Policy Manager (APM) دارد.

خرید نرم افزار F5 BIG-IP Access Policy Manager (APM)

مشتریان میتوانند برای اطلاع از نحوه سفارش گذاری و تهیه انواع لایسنس F5 با کارشناسان بازرگانی شرکت افزار پرداز هوشمند سورنا ارتباط برقرار کنند.

Part Number Description Official Price Our Price Discount Price
F5-ADD-BIG-APM-VE-5G

BIG-IP Add-on: Access Policy Manager Virtual Edition License 5Gbps (500 Concurrent SSL VPN Users, 20000 Access Sessions)

$ 33995.00
$ 29575.65
-13% View More
F5-ADD-BIG-APM-VE-3G

BIG-IP Add-on: Access Policy Manager Virtual Edition License 3Gbps (500 Concurrent SSL VPN Users, 20000 Access Sessions)

$ 26995.00
$ 23485.65
-13% View More
F5-ADD-BIG-APM-VE25M

BIG-IP Add-on: Access Policy Manager Virtual Edition License 25Mbps (500 Concurrent SSL VPN Users, 5000 Access Sessions)

$ 4995.00
$ 4345.65
-13% View More
F5-ADD-BIG-APMVE200M

BIG-IP Add-on: Access Policy Manager Virtual Edition License 200Mbps (500 Concurrent SSL VPN Users, 10000 Access Sessions)

$ 8995.00
$ 7825.65
-13% View More
F5-ADD-BIG-APM-VE1G

BIG-IP Add-on: Access Policy Manager Virtual Edition License 1Gbps (500 Concurrent SSL VPN Users, 10000 Access Sessions)

$ 18995.00
$ 16525.65
-13% View More
F5-ADD-BIG-APM-VE10G

BIG-IP Add-on: Access Policy Manager Virtual Edition License 10Gbps (500 Concurrent SSL VPN Users, 20000 Access Sessions)

$ 43995.00
$ 38275.65
-13% View More
F5-ADD-BIG-APM-VE-04

BIG-IP Add-on: Access Policy Manager High Performance VE (4 vCPUs, 2500 Concurrent SSL VPN Users, 10000 Access Sessions)

$ 21995.00
$ 19135.65
-13% View More
F5-ADD-BIGVE-USER250

BIG-IP Add-on: 250 CCU License For Access Policy Manager (1000 Access Sessions)

$ 5495.00
$ 4780.65
-13% View More
F5-ADD-BIG-VE-USER50

BIG-IP Add-on: 50 CCU License for Access Policy Manager (200 Access Sessions)

$ 2495.00
$ 2170.65
-13% View More
F5-ADD-BIGVE-USER1K

BIG-IP Add-on: 1000 CCU License for Access Policy Manager (4000 Access Sessions)

$ 8995.00
$ 7825.65
-13% View More
F5-ADD-BIG-APMVEUP1G

BIG-IP Add-on: APM Throughput Upgrade Virtual License (200Mbps to 1Gbps)

$7995.00 View More
F5-ADD-BIG-APM-VEB

BIG-IP Add-on: APM Virtual Edition License Base (50 CCU / 200 Access Sessions)

$2995.00 View More
F5-ADD-BIG-APM-VEM

BIG-IP Add-on: APM Virtual Edition License Max (2500 CCU / 10K Access Sessions)

$16995.00 View More
F5-ADD-BIGAPMMX110X0

BIG-IP Add-on: APM Max Access Sessions (500000 Sessions) (110X0 Platform)

$44995.00 View More
F5-ADD-BIGAPM-8900B

BIG-IP Add-on: Access Policy Manager License (8900/8950 Base – 500 Concurrent VPN Users)

$22995.00 View More
F5-ADD-BIG-APM-8900

BIG-IP Add-on: Access Policy Manager License (8900 Maximum – 40000 Concurrent VPN Users) (8900 / 8950 Platform)

$ 115995.00
$ 26095.65
-78% View More
F5-ADD-BIG-APM-6900

BIG-IP Add-on: Access Policy Manager License (6900 Maximum – 25000 Concurrent VPN Users)

$ 79995.00
$ 39150.00
-51% View More
F5-ADD-BIGAPM-6900B

BIG-IP Add-on: Access Policy Manager License (6900 Base – 500 Concurrent VPN Users)

$ 17995.00
$ 16965.00
-6% View More
F5-ADD-BIGAPM-3900B

BIG-IP Add-on: Access Policy Manager License (3900 Base – 500 Concurrent VPN Users)

$ 14995.00
$ 7390.65
-51% View More
F5-ADD-BIG-APM-3900

BIG-IP Add-on: Access Policy Manager License (3900 Maximum – 10000 Concurrent VPN Users)

$ 34995.00
$ 13219.65
-62% View More
F5-ADD-BIGAPM-3600B

BIG-IP Add-on: Access Policy Manager License (3600 Base – 500 Concurrent VPN Users)

$11995.00 View More
F5-ADD-BIG-APM-3600

BIG-IP Add-on: Access Policy Manager License (3600 Maximum – 5000 Concurrent VPN Users)

$ 19995.00
$ 17395.65
-13% View More
F5-ADD-BIGAPM-1600B

BIG-IP Add-on: Access Policy Manager License (1600 Base – 500 Concurrent VPN Users)

$7995.00 View More
F5-ADD-BIG-APM-1600

BIG-IP Add-on: Access Policy Manager License (1600 Maximum – 1000 Concurrent VPN Users)

$10995.00 View More
F5-ADD-BIGAPM-11000B

BIG-IP Add-on: Access Policy Manager License (11000 Base – 500 Concurrent VPN Users)

$ 27995.00
$ 12175.65
-57% View More
F5-ADD-BIG-APM-11000

BIG-IP Add-on: Access Policy Manager License (11000 / 11050 Maximum – 60000 Concurrent VPN Users)

$ 134995.00
$ 11305.65
-92% View More