نرم افزار Citrix Workspace

نرم-افزار-Citrix-Workspace

برنامه Citrix Workspace به مدیران فناوری اطلاعات کمک می‌کند تا دسترسی یکپارچه و ایمن را به همه مواردی که برای انجام کار نیاز دارید را از هر کجا و در هر دستگاهی فراهم می‌کند. Citrix Workspaceخدمات Citrix Cloud را جمع‌آوری و ادغام می‌کند و امکان دسترسی یکپارچه به تمام منابع موجود برای کاربران نهایی شما را در یک مکان منبع فراهم می‌کند.کاربران نهایی یک نمای کامل و یکپارچه از هر منبعی را که از طریق این خدمات در دسترس آنها قرار می‌دهد در رابط کاربری Citrix Workspace (UI) می‌بینند.کاربران نهایی به خدماتی که در پیکربندی Workspace پیکربندی و فعال می‌کنید از طریق مرورگر با URL Workspace یا از طریق برنامه Citrix Workspace که جایگزین Citrix Receiver می‌شود دسترسی پیدا می‌کنند.کاربران نهایی با استفاده از ارائه دهنده هویت اولیه که شما در هویت و مدیریت دسترسی پیکربندی می‌کنید به فضاهای کاری خود احراز هویت می‌کنند و سپس در پیکربندی فضای کاری فعال می‌شوند.سپس کاربر نهایی به طور خودکار به هر سرویس میزبانی ابری خریداری شده برای Citrix Workspace احراز هویت می‌شود که به افزایش امنیت و کاهش چالش‌های قابلیت استفاده کمک می‌کند.

نرم-افزار-Citrix-Workspace

مزایای Citrix Workspace

Citrix-Workspace درباره

مهم‌ترین کاربرد Citrix Workspace: