لوگو سورنا

فرم نظر سنجی مشتریان

میزان رضایت شما از دسترسی به دفاتر خدمات و یا ارسال کالا به این دفاتر
میزان رضایت شما از برخورد مسئول و محیط پذیرش و زمان انتظار
میزان رضایت شما از درک صحیح درخواست یا مشکل توسط مسئول پذیرش
میزان رضایت شما از توضیح روند رسیدگی به درخواست ها و مدت زمان مورد نیاز
میزان رضایت شما از نحوه اطلاع رسانی مراحل دریافت،اعلام هزینه ،تعمیر و آماده بودن کالا
میزان رضایت شما از ظاهر فیزیکی کالا و بسته بندی هنگام دریافت آن
میزان رضایت شما از کیفیت انجام درخواست
میزان رضایت شما از سرعت انجام درخواست
میزان رضایت شما از هزینه انجام درخواست
میزان رضایت کلی شما از دفتر خدمات
0 Item | $ 0.00
View Cart
error: Content is protected !!
error: Content is protected !!