نرم افزار Imagicle Digital Fax

نرم افزار Imagicle Digital Fax

نرم افزار Imagicle Digital Fax (StoneFax)

نرم افزار Imagicle Digital Fax (StoneFax) سرور فکس متمرکز جهت مدیریت، مانیتورینگ، ارسال و دریافت فکس بوده و  از با قابلیت اتصال بر روی بستر PBX و VOIP سبب ارسال و دریافت آسان فکس ها از طریق ایمیل و یا رابط کاربری تحت وب میشود.این نرم افزار با امکانات بیشماری که در اختیار کاربران قرار میدهد سبب کاهش هزینه ها و افزایش کارایی میگردد. همچنین از مزایای ارسال و دریافت فکس به این روش میتوان به قابلیت بایگانی، امکان ارسال و دریافت فکس ها از ایمیل و نرم افزار های دیگر ،ذخیره سازی در فرمت های مختلف و غیره اشاره کرد. همچنین این نرم افزار با پشتیبانی پروتکل های SMTP  IMAP-POP3  سبب مدیریت پیشرفته فکس ها در انواع دستگاه ها و نرم افزار های مختلف با فرمت های مختلف میباشد.

ویژگی های نرم افزار Imagicle Digital Fax (StoneFax)

نرم افزار Imagicle Digital Fax (StoneFax) با ارائه سرور فکس پیشرفته سبب مدیریت آسان فکس ها شده و با قابلیت های فراوان همچون ارسال و دریافت فکس ها به ایمیل ، اعمال پالیسی، خودکارسازی فرایند ها و غیره انتخابی مطمئن جهت سرور فکس در سازمان ها میباشد. از ویژگی های بارز این نرم افزار میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

مشتریان میتوانند برای اطلاع از نحوه سفارش گذاری و تهیه محصولات نرم افزار Imagicle کارشناسان بازرگانی شرکت سورنا ارتباط برقرار کنند.

لایسنس نرم افزار Imagicle Digital Fax (StoneFax)

نرم افزار Imagicle Digital Fax (StoneFax) جهت استفاده از تمامی ویژگی ها به صورت دائمی تنها نیاز به فعال سازی یک لایسنس دائمی  Imagicle Digital Fax (StoneFax) دارد.

خرید نرم افزار Imagicle Digital Fax (StoneFax)

مشتریان میتوانند برای اطلاع از نحوه سفارش گذاری و تهیه انواع لایسنس Imagicle با کارشناسان بازرگانی شرکت افزار پرداز هوشمند سورنا ارتباط برقرار کنند.

Part Number Description Official Price Our Price Discount Price
L-IM120-50E=

Imagicle Stonefax ? chan. expansion 30-50.

$2247000.00 View More
L-IM120-20EC=

Imagicle Stonefax ? chan. expansion 8-20.

$1468040.00 View More
L-IM120-30E=

Imagicle Stonefax ? chan. expansion 20-30.

$1557920.00 View More
L-IM120-8L=

Imagicle StoneFax ? 8 chan. w/ Base License.

$1056090.00 View More
L-IM120-1CM=

Imagicle Stonefax ? clustering and load balancing module.

$187250.00 View More
L-IM120-4L=

Imagicle StoneFax ? 4 chan. w/ Base License.

$636650.00 View More
L-IM120-8E=

Imagicle Stonefax ? chan. expansion 4-8.

$419440.00 View More
L-IM120-2L=

Imagicle StoneFax ? 2 chan. w/ Base License.

$434420.00 View More
L-IM120-4E=

Imagicle Stonefax ? chan. expansion 2-4.

$209720.00 View More
L-IM120-30E

Imagicle Stonefax ? chan. expansion 20-30.

$1456000.00 View More
L-IM120-50E

Imagicle Stonefax ? chan. expansion 30-50.

$2100000.00 View More
L-IM120-1CM

Imagicle Stonefax ? clustering and load balancing module.

$175000.00 View More
L-IM120-20EC

Imagicle Stonefax ? chan. expansion 8-20.

$1372000.00 View More
L-IM120-8E

Imagicle Stonefax ? chan. expansion 4-8.

$392000.00 View More
L-IM120-8L

Imagicle StoneFax ? 8 chan. w/ Base License.

$987000.00 View More
L-IM120-4E

Imagicle Stonefax ? chan. expansion 2-4.

$196000.00 View More
L-IM120-4L

Imagicle StoneFax ? 4 chan. w/ Base License.

$595000.00 View More
L-IM120-2L

Imagicle StoneFax ? 2 chan. w/ Base License.

$406000.00 View More