نرم افزار Imagicle Speedy Enterprise

speedy enterprise

نرم افزار Imagicle Speedy Enterprise قادر به مدیریت پیشرفته سیستم های مدیریت کاربران و مخاطبین در سیستم های مختلف همچون LDAP و Active Directory میباشد. این نرم افزار با قابلیت استفاده از پورتال تحت وب جهت عملیات Self Service کاربران همچون تغییر رمز عبور ، تغییر اطلاعات و غیره قادر به مدیریت متمرکز و پیشرفته کاربران میباشد. همچنین این نرم افزار قابلیت بایگانی و مدیریت کاربران در سیستم Microsoft Active Directory و LDAP را دارد. از دیگر ویژگی های این نرم افزار قابلیت هماهنگی با Cisco IP Phones و نرم افزار های Cisco Webex ، Microsoft Teams ، Cisco Jabber و غیره اشاره کرد.

ویژگی های نرم افزار Imagicle Speedy Enterprise

نرم افزار Imagicle Speedy Enterprise با سیستم مدیریت متمرکز جهت بایگانی و مدیریت مشتریان در سیستم های مختلف همچون LDAP و Active Directory میباشد. از ویژگی های بارز این نرم افزار میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

مشتریان میتوانند برای اطلاع از نحوه سفارش گذاری و تهیه محصولات نرم افزار Imagicle با کارشناسان بازرگانی شرکت سورنا ارتباط برقرار کنند.

لایسنس نرم افزار Imagicle Speedy Enterprise

نرم افزار Imagicle Speedy Enterprise جهت استفاده از تمامی ویژگی ها به صورت دائمی تنها نیاز به فعال سازی یک لایسنس دائمی  Imagicle Speedy Enterprise دارد.

خرید نرم افزار Imagicle Speedy Enterprise

مشتریان میتوانند برای اطلاع از نحوه سفارش گذاری و تهیه انواع لایسنس Imagicle با کارشناسان بازرگانی شرکت افزار پرداز هوشمند سورنا ارتباط برقرار کنند.

Part Number Description Official Price Our Price Discount Price
L-IM150-1000EC=

Imagicle Speedy Enterprise ? 1000 users w/ Base License.

$1460550.00 View More
L-IM150-250E=

Imagicle Speedy Enterprise ? users expansion 5000-10000.

$966210.00 View More
L-IM150-500EC=

Imagicle Speedy Enterprise ? users expansion 2500-5000.

$1071070.00 View More
L-IM150-500L=

Imagicle Speedy Enterprise ? users expansion 500-1000.

$539280.00 View More
L-IM150-120E=

Imagicle Speedy Enterprise ? users expansion 1000-2500.

$539280.00 View More
L-IM150-64L=

Imagicle Speedy Enterprise ? users expansion 120-250.

$269640.00 View More
L-IM150-250L=

Imagicle Speedy Enterprise ? users expansion 250-500.

$344540.00 View More
L-IM150-1000L

Imagicle Speedy Enterprise ? 500 users w/ Base License.

$973700.00 View More
L-IM150-120L=

Imagicle Speedy Enterprise ? users expansion 64-120.

$172270.00 View More
L-IM150-10000E

Imagicle Speedy Enterprise ? 64 users w/ Base License.

$292110.00 View More
L-IM150-5000E

Imagicle Speedy Enterprise ? 250 users w/ Base License.

$681590.00 View More
L-IM150-1000EC

Imagicle Speedy Enterprise ? 1000 users w/ Base License.

$1365000.00 View More
L-IM150-2500E

Imagicle Speedy Enterprise ? 120 users w/ Base License.

$441910.00 View More
L-IM150-250E

Imagicle Speedy Enterprise ? users expansion 5000-10000.

$903000.00 View More
L-IM150-500EC

Imagicle Speedy Enterprise ? users expansion 2500-5000.

$1001000.00 View More
L-IM150-500L

Imagicle Speedy Enterprise ? users expansion 500-1000.

$504000.00 View More
L-IM150-120E

Imagicle Speedy Enterprise ? users expansion 1000-2500.

$504000.00 View More
L-IM150-64L

Imagicle Speedy Enterprise ? users expansion 120-250.

$252000.00 View More
L-IM150-250L

Imagicle Speedy Enterprise ? users expansion 250-500.

$322000.00 View More
L-IM150-120L

Imagicle Speedy Enterprise ? users expansion 64-120.

$161000.00 View More