نرم افزار Imagicle Billy Blues

نرم افزار Imagicle Billy Blues

نرم افزار Imagicle Billy Blues با سیستم مانیتورینگ پیشرفته جهت آنالیز تماس های ورودی و خروجی و قابلیت مدیریت 50000 کاربر در محیط Single Site و  Multi Siteسازمان ها میباشد. این نرم افزار با قابلیت های فراوان همچون اختصاص بودجه بر اساس نوع ، زمان ، شماره و غیره قادر به مدیریت پیشرفته هزینه ها در تماس های ورودی و خروجی بوده و سبب جلوگیری از تماس های تکراری و اتلاف هزینه ها میگردد. همچنین این نرم افزار به عنوان راهکاری مفید در سایت سیسکو معرفی شده و قابلیت هماهنگی با طیف وسیعی از تجهیزات سیسکو همچونCisco Jabber و Cisco UC میباشد. از دیگر ویژگی های این نرم افزار میتوان به قابلیت ضبط و بایگانی تماس ها، پشتیبانی از پروتکل های ویپ همچون پروتکل های SIPS و SRTP و غیره اشاره کرد.

ویژگی های نرم افزار Imagicle Billy Blues

نرم افزار Imagicle Billy Blues با سیستم مدیریت و متمرکز جهت آنالیز و بایگانی تماس های ورودی و خروجی میباشد و با قابلیت های مختلف همچون مدیریت کاربران و هزینه ها سبب تسهیل فرایند ها میشود. از ویژگی های بارز این نرم افزار میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

مشتریان میتوانند برای اطلاع از نحوه سفارش گذاری و تهیه محصولات نرم افزار Imagicle با کارشناسان بازرگانی شرکت سورنا ارتباط برقرار کنند.

لایسنس نرم افزار Imagicle Billy Blues

نرم افزار Imagicle Billy Blues جهت استفاده از تمامی ویژگی ها به صورت دائمی تنها نیاز به فعال سازی یک لایسنس دائمی  Imagicle Billy Blues دارد.

خرید نرم افزار Imagicle Billy Blues

مشتریان میتوانند برای اطلاع از نحوه سفارش گذاری و تهیه انواع لایسنس Imagicle با کارشناسان بازرگانی شرکت افزار پرداز هوشمند سورنا ارتباط برقرار کنند.

Part Number Description Official Price Our Price Discount Price
L-IM110-500EC=

Imagicle Billy Blues 4 ? ext. expansion 500-1000.

$711550.00 View More
L-IM110-5000E=

Imagicle Billy Blues 4 ? ext. expansion 5000-10000.

$1071605.00 View More
L-IM110-250EC=

Imagicle Billy Blues 4 ? ext. expansion 250-500.

$659120.00 View More
L-IM110-2500E=

Imagicle Billy Blues 4 ? ext. expansion 2500-5000.

$539280.00 View More
L-IM110-10000E=

Imagicle Billy Blues 4 ? ext. expansion 10000-25000.

$1071605.00 View More
L-IM110-1000E=

Imagicle Billy Blues 4 ? ext. expansion 1000-2500.

$584220.00 View More
L-IM110-120E=

Imagicle Billy Blues 4 ? ext. expansion 120-250.

$157290.00 View More
L-IM110-64E=

Imagicle Billy Blues 4 ? ext. expansion 64-120.

$187250.00 View More
L-IM110-250L=

Imagicle Billy Blues 4 ? 250 ext. w/ Base License.

$681590.00 View More
L-IM110-500L=

Imagicle Billy Blues 4 ? 500 ext. w/ Base License.

$1265810.00 View More
L-IM110-64L=

Imagicle Billy Blues 4 ? 64 ext. w/ Base License.

$374500.00 View More
L-IM110-1000L=

Imagicle Billy Blues 4 ? 1000 ext. w/ Base License.

$1902460.00 View More
L-IM110-500EC

Imagicle Billy Blues 4 ? ext. expansion 500-1000.

$665000.00 View More
L-IM110-120L=

Imagicle Billy Blues 4 ? 120 ext. w/ Base License.

$539280.00 View More
L-IM110-5000E

Imagicle Billy Blues 4 ? ext. expansion 5000-10000.

$1001500.00 View More
L-IM110-250EC

Imagicle Billy Blues 4 ? ext. expansion 250-500.

$616000.00 View More
L-IM110-2500E

Imagicle Billy Blues 4 ? ext. expansion 2500-5000.

$504000.00 View More
L-IM110-64E

Imagicle Billy Blues 4 ? ext. expansion 64-120.

$175000.00 View More
L-IM110-10000E

Imagicle Billy Blues 4 ? ext. expansion 10000-25000.

$1001500.00 View More
L-IM110-1000E

Imagicle Billy Blues 4 ? ext. expansion 1000-2500.

$546000.00 View More
L-IM110-500L

Imagicle Billy Blues 4 ? 500 ext. w/ Base License.

$1183000.00 View More
L-IM110-120E

Imagicle Billy Blues 4 ? ext. expansion 120-250.

$147000.00 View More
L-IM110-1000L

Imagicle Billy Blues 4 ? 1000 ext. w/ Base License.

$1778000.00 View More
L-IM110-250L

Imagicle Billy Blues 4 ? 250 ext. w/ Base License.

$637000.00 View More
L-IM110-64L

Imagicle Billy Blues 4 ? 64 ext. w/ Base License.

$350000.00 View More
L-IM110-120L

Imagicle Billy Blues 4 ? 120 ext. w/ Base License.

$504000.00 View More