ماژول F5 BIG – IQ

ماژول F5 BIG – IQ

ماژول F5 BIG – IQ قادر به مدیریت و کنترل متمرکز دستگاه های های فیزیکی و مجازی F5 بوده و با کنترل ترافیک های ورودی و خروجی ، توزیع بهینه بار در شبکه ، اعمال پالیسی های امنیتی، مدیریت مجوزها ، SSL ها و بهینه سازی منابع در انواع نرم افزار ها و سرویس ها در سطح شبکه میباشد . F5 BIG – IQ با قابلیت جلوگیری از حملات مختلف و جلوگیری از دسترسی های غیر مجاز ، سیستم احراز هویت یکپارچه در انواع سرویس ها ، نرم افزار ها و مانیتورینگ لحظه ای دسترسی ها سبب ایمن سازی شبکه و آگاه سازی مدیران از انواع فعالیت ها و تهدیدات در انواع شبکه ها شده و از بروز انواع مشکلات امنیتی در سازمان ها جلوگیری میکند. همچنین این ماژول قابل هماهنگی با انواع نسخه های مجازی BIG-IP (VEs) و VE بوده و مناسب جهت استفاده در انواع شبکه های ابری ، مجازی و غیره میباشد.

مشتریان میتوانند برای اطلاع از نحوه سفارش گذاری و تهیه محصولات خرید F5 با کارشناسان بازرگانی شرکت سورنا ارتباط برقرار کنند.

ویژگی های ماژول F5 BIG – IQ

این ماژول با مدیریت یکپارچه انواع تجهیزات F5 و سطح دسترسی ها در شبکه و با کنترل ترافیک ها مناسب جهت استفاده در انواع شبکه های ابری ، مجازی و غیره میباشد. از ویژگی های بارز این نرم افزار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

لایسنس ماژول F5 BIG – IQ

نرم افزار F5 BIG – IQ جهت استفاده از تمامی ویژگی ها به صورت دائمی تنها نیاز به فعال سازی یک لایسنس F5 BIG – IQ دارد.

خرید ماژول F5 BIG – IQ

مشتریان میتوانند برای اطلاع از نحوه سفارش گذاری و تهیه انواع لایسنس F5 با کارشناسان بازرگانی شرکت افزار پرداز هوشمند سورنا ارتباط برقرار کنند.

Part Number Description Official Price Our Price Discount Price
F5-SVC-BIQ-STD-SW5

BIG-IQ Service: Standard CAT SW5, Maintenance in support of F5-ADD-BIQ-AFM-VE-25

$ 2879.10
$ 2763.94
-4% View More
F5-SVC-BIQ-STD-SW4

BIG-IQ Service: Standard CAT SW4, Maintenance in support of F5-ADD-BIQ-VE-ASM-10

$ 1439.10
$ 1381.54
-4% View More
F5-SVC-BIQ-STD-SW34

BIG-IQ Service: Standard CAT SW34, Maintenance in support of F5-BIQ-VE-LIC-MGR

$ 179.10
$ 171.94
-4% View More
F5-SVC-BIQ-STD-SW33

BIG-IQ Service: Standard CAT SW33, Maintenance in support of F5-BIQ-VE-MAX

$ 27000.00
$ 25920.00
-4% View More
F5-SVC-BIQ-STD-SW3

BIG-IQ Service: Standard CAT SW3, Maintenance in support of F5-BIQ-AFM-VE-50

$ 5398.20
$ 5182.27
-4% View More
F5-SVC-BIQ-STD-SW32

BIG-IQ Service: Standard CAT SW32, Maintenance in support of F5-ADD-BIQ-VE-MAX

$ 23400.00
$ 22464.00
-4% View More
F5-SVC-BIQ-STD-SW29

BIG-IQ Service: Standard CAT SW29, Maintenance in support of F5-ADD-BIQ-7000-20

$ 1620.00
$ 1555.20
-4% View More
F5-SVC-BIQ-STD-SW27

BIG-IQ Service: Standard CAT SW27, Maintenance in support of F5-ADD-BIQ-7000CLD1K

$ 2400.00
$ 2304.00
-4% View More
F5-SVC-BIQ-STD-SW28

BIG-IQ Service: Standard CAT SW28, Maintenance in support of F5-BIQ-VE-LAB, F5-ADD-BIQ-LAB-25

$ 71.10
$ 68.26
-4% View More
F5-SVC-BIQ-STD-SW26

BIG-IQ Service: Standard CAT SW26, Maintenance in support of F5-ADD-BIQ-VE-CLD-1K

$ 3600.00
$ 3456.00
-4% View More
F5-SVC-BIQ-STD-SW25

BIG-IQ Service: Standard CAT SW25, Maintenance in support of F5-ADD-BIQ-VE-20

$ 2430.00
$ 2332.80
-4% View More
F5-SVC-BIQ-STD-SW23

BIG-IQ Service: Standard CAT SW23, Maintenance in support of F5-BIQ-VE-S

$ 4815.00
$ 4622.40
-4% View More
F5-SVC-BIQ-STD-SW24

BIG-IQ Service: Standard CAT SW24, Maintenance in support of F5-BIQ-VE-M

$ 12240.00
$ 11750.40
-4% View More
F5-SVC-BIQ-STD-SW22

BIG-IQ Service: Standard CAT SW22, Maintenance in support of F5-BIQ-VE-XS

$ 1386.00
$ 1330.56
-4% View More
F5-SVC-BIQ-STD-SW2

BIG-IQ Service: Standard CAT SW2, Maintenance in support of F5-BIQ-AFM-VE-25

$ 3778.20
$ 3627.07
-4% View More
F5-SVC-BIQ-STD-SW21

BIG-IQ Service: Standard CAT SW21, Maintenance in support of F5-ADD-BIQ-VE-DVC-20

$ 1619.10
$ 1554.34
-4% View More
F5-SVC-BIQ-STD-SW14

BIG-IQ Service: Standard CAT SW14, Maintenance in support of F5-ADD-BIQ-AFM-VE-50

$ 4499.10
$ 4319.14
-4% View More
F5-SVC-BIQ-STD-SW1

BIG-IQ Service: Standard CAT SW1, Maintenance in support of F5-BIQ-AFM-VE-10

$ 2338.20
$ 2244.67
-4% View More
F5-SVC-BIQ-PRE-SW4

BIG-IQ Service: Premium CAT SW4, Maintenance in support of F5-ADD-BIQ-VE-ASM-10

$ 1918.80
$ 1842.05
-4% View More
F5-SVC-BIQ-PRE-SW5

BIG-IQ Service: Premium CAT SW5, Maintenance in support of F5-ADD-BIQ-AFM-VE-25

$ 3838.80
$ 3685.25
-4% View More
F5-SVC-BIQ-PRE-SW34

BIG-IQ Service: Premium CAT SW34, Maintenance in support of F5-BIQ-VE-LIC-MGR

$ 238.80
$ 229.25
-4% View More
F5-SVC-BIQ-PRE-SW33

BIG-IQ Service: Premium CAT SW33, Maintenance in support of F5-BIQ-VE-MAX

$ 36000.00
$ 34560.00
-4% View More
F5-SVC-BIQ-PRE-SW32

BIG-IQ Service: Premium CAT SW32, Maintenance in support of F5-ADD-BIQ-VE-MAX

$ 31200.00
$ 29952.00
-4% View More
F5-SVC-BIQ-PRE-SW29

BIG-IQ Service: Premium CAT SW29, Maintenance in support of F5-ADD-BIQ-7000-20

$ 2295.00
$ 2203.20
-4% View More
F5-SVC-BIQ-PRE-SW3

BIG-IQ Service: Premium CAT SW3, Maintenance in support of F5-BIQ-AFM-VE-50

$ 7197.60
$ 6909.70
-4% View More
F5-SVC-BIQ-PRE-SW28

BIG-IQ Service: Premium CAT SW28, Maintenance in support of F5-BIQ-VE-LAB, F5-ADD-BIQ-LAB-25

$ 94.80
$ 91.01
-4% View More
F5-SVC-BIQ-PRE-SW26

BIG-IQ Service: Premium CAT SW26, Maintenance in support of F5-ADD-BIQ-VE-CLD-1K

$ 4800.00
$ 4608.00
-4% View More
F5-SVC-BIQ-PRE-SW27

BIG-IQ Service: Premium CAT SW27, Mantenance in support of F5-ADD-BIQ-7000CLD1K

$ 3400.00
$ 3264.00
-4% View More
F5-SVC-BIQ-PRE-SW25

BIG-IQ Service: Premium CAT SW25, Maintenance in support of F5-ADD-BIQ-VE-20

$ 3240.00
$ 3110.40
-4% View More
F5-SVC-BIQ-PRE-SW24

BIG-IQ Service: Premium CAT SW24, Maintenance in support of F5-BIQ-VE-M

$ 16320.00
$ 15667.20
-4% View More
F5-SVC-BIQ-PRE-SW22

BIG-IQ Service: Premium CAT SW22, Maintenance in support of F5-BIQ-VE-XS

$ 1848.00
$ 1774.08
-4% View More
F5-SVC-BIQ-PRE-SW23

BIG-IQ Service: Premium CAT SW23, Maintenance in support of F5-BIQ-VE-S

$ 6420.00
$ 6163.20
-4% View More
F5-SVC-BIQ-PRE-SW21

BIG-IQ Service: Premium CAT SW21, Maintenance in support of F5-ADD-BIQ-VE-DVC-20

$ 2158.80
$ 2072.45
-4% View More
F5-SVC-BIQ-PRE-SW2

BIG-IQ Service: Premium CAT SW2, Maintenance in support of F5-BIQ-AFM-VE-25

$ 5037.60
$ 4836.10
-4% View More
F5-SVC-BIQ-PRE-SW1

BIG-IQ Service: Premium CAT SW1, Maintenance in support of F5-BIQ-AFM-VE-10

$ 3117.60
$ 2992.90
-4% View More
F5-SVC-BIQ-PRE-SW14

BIG-IQ Service: Premium CAT SW14, Maintenance in support of F5-ADD-BIQ-AFM-VE-50

$ 5998.80
$ 5758.85
-4% View More
F5-BIQ-7000-XS

BIG-IQ Appliance: 7000 Centralized Manager (5 BIG-IP Instances)

$ 34700.00
$ 30189.00
-13% View More
F5-BIQ-7000-M

BIG-IQ Appliance: 7000 Centralized Manager (100 BIG-IP Instances)

$ 95000.00
$ 82650.00
-13% View More
F5-BIQ-7000-S

BIG-IQ Appliance: 7000 Centralized Manager (30 BIG-IP Instances)

$ 53750.00
$ 46762.50
-13% View More
F5-TRG-BIQ-CFG

BIG-IQ Training: Configurating BIG-IQ (2 Days)

$ 1995.00
$ 1915.20
-4% View More
F5-INST-BIQ-CM-SEC5

BIG-IQ Installation: Centralized Manager, Device/ADC/Security (Discover 5 BIG-IP Inst)

$ 17500.00
$ 16800.00
-4% View More
F5-INST-BIQ-CM-ADC5

BIG-IQ Installation: Centralized Manager, Device/ADC (Discover 5 BIG-IP Inst)

$ 12500.00
$ 12000.00
-4% View More
F5-INST-BIQ-CM-SEC30

BIG-IQ Installation: Centralized Manager, Device/ADC/Security (Discover 30 BIG-IP Inst)

$ 32500.00
$ 31200.00
-4% View More
F5-INST-BIQ-CM-ADC30

BIG-IQ Installation: Centralized Manager, Device/ADC (Discover 30 BIG-IP Inst)

$ 22500.00
$ 21600.00
-4% View More
F5-BIQ-VE-LOG-NODE

BIG-IQ Virtual Edition: Centralized Manager Data Collection Device

$ 0.00
$ -
View More
F5-BIQ-VE-LIC-MGR

BIG-IQ Virtual Edition: License Manager for BIG-IP Virtual Edition

$0.00 View More
F5-SVC-BIQ-STD-SW35

BIG-IQ Service: Standard CAT SW35, Maintenance in support of F5-BIQ-CE-MAX

$ 2699.10
$ 2591.14
-4% View More
F5-SVC-BIQ-STD-SW31

BIG-IQ Service: Standard CAT SW31, Maintenance in support of F5-ADD-BIQ-7000-MAX

$ 15600.00
$ 14976.00
-4% View More
F5-SVC-BIQ-PRE-SW31

BIG-IQ Service: Premium CAT SW31, Maintenance in support of F5-ADD-BIQ-7000-MAX

$ 22100.00
$ 21216.00
-4% View More
F5-SVC-BIQ-PRE-SW35

BIG-IQ Service: Premium CAT SW35, Maintenance in support of F5-BIQ-CE-MAX

$ 3598.80
$ 3454.85
-4% View More
F5-BIQ-CE-MAX

BIG-IQ Cloud Edition Centralized Manager Virtual Edition (Max BIG-IP CE Instances)

$ 14995.00
$ 13045.65
-13% View More
F5-ADD-BIQ-VE-CLD-1K

BIG-IQ Add-on: Virtual License for 1000 Cloud Nodes

$ 20000.00
$ 17400.00
-13% View More
F5-ADD-BIQ-7000-MAX

BIG-IQ 7000 Add-on License for Max BIG-IP Instances

$ 130000.00
$ 113100.00
-13% View More
F5-ADD-BIQ-7000CLD1K

BIG-IQ Add-on: 7000 License for 1000 Cloud Nodes

$ 20000.00
$ 17400.00
-13% View More
F5-BIQ-VE-XS

BIG-IQ Virtual Edition: Centralized Manager (5 BIG-IP Instances)

$ 7700.00
$ 6699.00
-13% View More
F5-BIQ-VE-S

BIG-IQ Virtual Edition: Centralized Manager (30 BIG-IP Instances)

$ 26750.00
$ 23272.50
-13% View More
F5-BIQ-VE-MAX

BIG-IQ Virtual Edition: Centralized Manager (Max BIG-IP Instances)

$ 150000.00
$ 130500.00
-13% View More
F5-BIQ-VE-M

BIG-IQ Virtual Edition: Centralized Manager (100 BIG-IP Instances)

$ 68000.00
$ 59160.00
-13% View More
F5-BIQ-VE-LAB

BIG-IQ Virtual Edition: Full Mgt for 2 Devices, License Mgt for 25 Devices (LAB/QA)

$ 395.00
$ 343.65
-13% View More
F5-BIQ-AFM-VE-50

BIG-IQ Virtual Edition: 50 AFM Devices Managed

$ 29990.00
$ 26091.30
-13% View More
F5-BIQ-AFM-VE-25

BIG-IQ Virtual Edition: 25 AFM Devices Managed

$ 20990.00
$ 18261.30
-13% View More
F5-BIQ-AFM-VE-10

BIG-IQ Virtual Edition: 10 AFM Devices Managed

$ 12990.00
$ 11301.30
-13% View More
F5-ADD-BIQ-VE-MAX

BIG-IQ Add-on: Virtual Upgrade (Max BIG-IP Instances)

$ 130000.00
$ 113100.00
-13% View More
F5-ADD-BIQ-LAB-25

BIG-IQ Add-on: License Management, 25 Devices (LAB/QA)

$ 395.00
$ 343.65
-13% View More
F5-ADD-BIQ-VE-20

BIG-IQ Add-on: Virtual License for 20 Devices (including Security)

$ 13500.00
$ 11745.00
-13% View More
F5-ADD-BIQ-AFM-VE-50

BIG-IQ Add-on: Security Software License (50 AFM Devices Managed)

$ 24995.00
$ 21745.65
-13% View More
F5-ADD-BIQ-AFM-VE-25

BIG-IQ Add-on: Security Software License (25 AFM Devices Managed)

$ 15995.00
$ 13915.65
-13% View More
F5-ADD-BIQ-7000-20

BIG-IQ Add-on: 7000 License for 20 Devices (including Security)

$ 13500.00
$ 11745.00
-13% View More